BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM DUYURUSUTüm Duyurular
03
OCAK

 

  • Bitirme Çalışmasının teslim tarihi 10.01.2022 Pazartesi günüdür. Bitirme Çalışmaları saat 16:00’a kadar (ytuelmblm@gmail.com) e-posta adresine, bitirme çalışmasını yaptığı öğretim elemanına ve grubunun bulunduğu jüri listesindeki  öğretim elemanlarına online olarak teslim edilecektir.

 

  • Bitirme çalışmaların 10.01.2022 Pazartesi günü  00:00-16:00 saatleri arasında teslim edilmesi gerekmekte olup  öncesinde ve sonrasında teslim alma işlemi yapılmayacaktır. 

 

  • Öğrenciler Bitirme Çalışmalarını dijital formatta (PDF) oluşturup, Tez Teslim Tutanağı ile birlikte, ytuelmblm@gmail.com adresine online olarak teslim edeceklerdir. 

 

  • Tez çalışmasının dijital hali her iki formatta (PDF)  Numara_İsim_Soyisim_Bitirme _Tezi (Örn: 12013003_Mehmet_Yılmaz_Bitirme_Tezi) şeklinde isimlendirilmelidir.

 

  • Ekteki Teslim Tutanağında bulunan danışman kısmında hangi öğretim elemanı ile tez yapılmış ise onun ismi ve imzasının bulunması gerekmektedir.

 

  • Bitirme Tezi grup çalışması halinde yapılmış ise Teslim Tutanağının her öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

  • "Bitirme Çalışması Konusu"nun hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

 

  • Bitirme Çalışması sunumları 20.01.2022 tarihinde yapılacaktır. Sunum saatiniz hakkında çalışma yaptığınız öğretim elemanımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

 

DD-022-YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri

 

 

FR-0956 Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi Teslim Formu

 

 

FR-1281 Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Kapak Sayfası Düzeni

 

 

FR-1282 Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Kapak Sayfası Örneği

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

 

BİTİRME ÇALIŞMALARI JÜRİ LİSTESİ