Yönetmelikler

 

Yönetmelik ve yönergelerin  tamamına güncel olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi

 

Bitirme Tezi Yönergeleri:

 

- Bitirme Tezi Genel Açıklama

 

Bitirme Çalışması Yönergesi

 

Bitirme Tezi Uygulama Esasları

 

 

Staj Yönergeleri:

 

Staj Genel Bilgi

 

Staj Uygulama Esasları

 

Staj Uygulama İlkeleri

 

Mazeret

 

- YTÜ Yarıyıl İçi  Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları