Ana içeriğe atla

Prof. Dr. İbrahim ŞENOL'un Mesajı

Elektrik Mühendisliği Bölümü'nün amacı: misyonu ve vizyonu doğrultusunda, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ile enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihaz ve makinelerinin; tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışabilecek, araştırma yapabilecek, elektrik mühendisleri ve bilim insanları, yetiştirmektir.

Bu gerçekten hareketle;  eğitim ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya normlarını uygulayan, bu normları geliştirmeye yönelik gayret sarf eden ve 1942  yılından  beri  faaliyet  gösteren Bölümümüz,  yurt ve  dünya sorunlarına çare üretebilecek  nitelikli mühendisleri piyasaya kazandırmak üzere, yoluna devam etmektedir.

Davutpaşa Yerleşkesi'nde Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde, 2011 yılından itibaren  yenilenmiş ve bütün donanımları sağlanmış alt yapısı ile  hizmet veren Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği  Bölümü; 52 Akademik ve 4 İdari Personeli, 18 adet sınıfı, 3 adet amfisi, 17 adet öğrenci ve 9 adet araştırma laboratuvarı,  64 ofisiyle, 5900 metrekarelik kapalı alanda; her yıl girmeye hak kazanan yaklaşık 150’si lisans, 50’si lisansüstü öğrencisi olmak üzere,  toplam 1134 lisans ve 291 lisansüstü öğrenciye eğitim vermektedir. 

Bölümümüz; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı’nda, “COVID-19” pandemisi süresince, eğitimlerini ve sınavlarını; YTÜ UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) Birimi sayesinde,  2020-2021 Güz ve Bahar  Yarıyılı’nda “ZOOM” altyapısını kullanarak  başarıyla yürütmüş ve 2021-2022 Güz Yarıyılı'ndan itibaren de,  eğitimlerine yüz yüze devam etmektedir.

Bölümümüz lisans öğrencilerinin mezun duruma gelebilmesi için;  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yenilenen ve “MÜDEK Akreditasyon Değerlendirmesi”ne de uygun hale getirilen  “Ders Programı”ndan sorumlu oldukları;  Elektrik Tesisleri,  Elektrik Makineleri  ve  Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalları altında açılan 59 derse ait, 150 krediyi ve her biri  30 iş gününden oluşan Genel ve Mesleki Stajlarını, tamamlanmış  olmaları gerekmektedir. 2021-2022 Bahar Yarıyılı’ndan itibaren de, başarılı öğrencilerimize kontenjan dahilinde; Elektrik-Elektronik Fakültesi “İşletmede Mesleki Eğitim uygulama Esasları” kapsamında, 8.Yarıyılı’nın tamamını işyerinde geçirecek,  staj imkanı sunulacaktır.

Ayrıca başarılı öğrencilerimizin, her sene yeniden belirlenen kontenjanlar kapsamında, ilgili yönetmelik ve yönergeler ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde, “Çift Ana Dal” ve “Kurum İç Yatay Geçiş” yapabilme olanakları vardır. 

Elektrik Mühendisliği Bölümümüz, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 1 Mayıs 2020-30 Eylül 2023 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

Mezunlarımız, elektrik enerjisi; üretimi, iletimi, dağıtımı, tüketimi ve kontrolü  ile ilgili her türlü  imalat,  satış,  teknik destek hizmetlerini içeren sektörlerle, bunları destekleyen; bankacılık, denizcilik, sigorta ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren, kuruluşlarda geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Mezunlarımızın çalıştığı kurumlara; Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Mercedes Benz Türk A.Ş., Siemens A.Ş., Türk Philips Ticaret A.Ş., Koç Topluluğu Sektörleri ve Şirketleri ,  TEDAŞ,  TEİAŞ,  TETAŞ,  EPİAŞ,  EÜAŞ, Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., TUBİTAK,  Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.,  Sabancı Topluluğu Şirketleri,  ABB Grubu Şirketleri,  ASELSAN Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.,  TAI-TUSAŞ-Türk Havacılık Ve San. A.Ş.,  ROKETSAN-Roket San. Ve Tic. A.Ş.,  HAVELSAN-Hava Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.,  İŞBİR Elektrik San. A.Ş.,  ASPİLSAN Enerji San. Ve Tic. A.Ş.,  BEST-Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.,v.b.,  örnek olarak verilebilir.