Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

Staja başlamadan önce Bölüm Başkanlığımızın sitesinde bulunan Staj Evraklarının eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Bölüm Sayfamızdaki linkler aracılığıyla Kalite Koordinatörlüğünün sayfasından veya Bölüm Sayfamızda yer alan Form kodlarıyla Kalite Koordinatörlüğünün sayfasındaki “Formlar” sekmesinde arama yaparak ulaşabilirsiniz.

Staja başlamadan önce  1 adet  FR-1266 nolu Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunun ve 3 adet FR-284 nolu SGK Staj Formunun ilgili kısımları Staj yapacağınız firmaya kaşeleterek imzalatmanız  gerekmektedir.(Ücret almayacak olanlar “Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunun” formunun sadece orta kısmını, Ücret alacak olanlarsa “Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunun” sadece alt kısmını doldurup kaşeletmeleri gerekmektedir. Resmi Kurum ve Kuruluşlarda bu formu doldurma zorunluluğu yoktur.)

Staj evraklarını, staja başlamadan en az 12 gün önce Bölüm Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekiyor.

Staj evraklarınızı Bölüm Başkanlığımızdan en geç 2 gün içerisinde teslim almanız ve staja başlamanıza en az 10 gün kala Sigorta Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.
 

Evraklarınızda eksik imzanız bulunmadığı müddetçe sizin adınıza bir başkası,Bölüm Başkanlığımızdaki ve Sigorta Birimindeki işlemleri yapabilir.
 

Öğrencinin zorunlu stajı olduğuna dair belge öğrenci belgesidir. Dekanlık katında bulunan Staj ofisinden alabilirsiniz.
 

Stajınızı 10 günün altında olmayacak sekilde ve kalan kısmı 10 günün altına düşmeyecek şekilde en fazla ikiye bölerek yapabilirsiniz (Örn:10+10,10+20,11+19,12+18,13+17,14+16,15+15)
 

Staj yaptığınız departman ve staj defterinizi imzalayan mühendis farklı olmak koşuluyla mesleki ve genel staj aynı firmada yapılabilir.
 

Stajınızı elektrik veya elektrik-elektronik mühendisinin yanında yapmak şartıyla, stajını saydırmak isteyen öğrencimizin Bölüm Başkanlığımıza dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Dilekçe ekine staj defterinin ve staj sicil formunun fotokopisini eklemelidir. Bölüm staj komisyonu kararı ile fakülte yönetim kuruluna sunulacaktır. Kurul kararına göre işlem yapılacaktır.
 

Stajlar dört yıllık lisans öğretiminin 4. Yarıyıl bitimini takip eden yaz tatilinden itibaren genel staj yapılabilir. İlk dört yarıyılı tamamlamayan öğrenciler staj yapamazlar.
 

6. Yarıyıl bitimini takip eden yaz tatilinden itibaren mesleki staj yapılabilir. İlk altı yarıyılı tamamlamayanlar ve 30 günlük genel stajını yapmayan öğrenciler mesleki staj yapamazlar.

Stajlar, akademik tatillerde yapılır. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. Ancak haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler, öğretim ile birlikte staj yapabilir.Bu iki serbest günde öğrencinin bitirme projesi, mühendislik tasarımı vb. proje dersleri hariç diğer derslerinin olmaması gerekir.
 

Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. Öğrencinin, Bitirme Çalışması ve mühendislik tasarımı dışında dersi olmayan günleri staj için tam iş günü sayılır.

Staj başlama gününüz Cumartesi ve Pazar günleri olamaz.Diğer tüm günlerde staj başlangıcı yapılabilir.
 

Bölümümüz tarafından verilen bu tür belgeler bulunmamaktadır.Fakat staj yapacağınız firmaya ait bu tür belgeler varsa bunları Bölüm Başkanlığımıza getirdiğiniz takdirde,tarafımızca incelenerek onaylanır.
 

Dönem içindeki staj yapma koşulunun aynısı uygulanır.Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.Haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler, öğretim ile birlikte staj yapabilir.
 

Staj defteri karton kapaklı olacak şekilde ciltlenmiş veya spiralli dosya içinde (poşet dosya içinde vs. kabul edilmez) ve fotoğraflı olarak teslim edilmelidir.
 

Genel Stajda,Staj defteri ile birlikte staj sicil formu(kapalı, mühürlü zarf içerisinde) ve SGK Staj formu teslim edilmelidir.“Staj Sicil Formu” staj yerinin yetkilisi tarafından mühürlenip kaşelenerek kapalı zarf içerisine konur.
 

Mesleki Stajda,Staj defteri ile birlikte staj sicil formu(kapalı, mühürlü zarf içerisinde), SGK Staj formu ve İş Veren Anket Formu(firmaya doldurtulacaktır) teslim edilmelidir.
 

Staj Defteri tesliminde Bölüm Başkanlığımızdaki Staj Defteri Teslim Tutanağı ve Staj Defteri Değerlendirme Formu doldurulmalıdır.

Staj defterinin staj bitim tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.1 ay içerisinde staj defteri  teslim edilmeyen staj geçersiz sayılır.
 

Sayfamızdaki Staj Defteri başlığı altındaki Staj Defteri kapak sayfası, Staj Defteri giriş sayfası, Staj Yapılan Haftalar, Staj Defteri normal sayfası eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 

Staj yaptığınız her gün için en az bir sayfa hazırlamanız ve bu sayfaları staj yaptığınız firmadaki yetkili elektrik veya elektrik-elektronik mühendisinin bilgilerini doldurarak imzalaması ve staj yaptığınız firmanın kaşelemesi gerekmektedir. Staj defterinin son sayfasına “İş Yeri Değerlendirme Anket Formu” eklenmeli ve öğrenci tarafından doldurulmalıdır.

Yurtdışı staj evrakları başlığı altındaki belgeleri hazırlayarak Bölüm Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir.
 

Tüm stajlarınızın arasında en az iki iş günü boşluk bırakmanız gerekmektedir.
 

Genel stajınızı bölerek yapmışsanız, yapmak istediğiniz staj devam stajı niteliğinde olacağı için aynı firmada yapabilirsiniz ve aynı mühendisin imzası olabilir. Fakat Genel ve Mesleki stajlarınızı aynı departmanda yapamazsınız ve aynı mühendise imzalatamazsınız.
 

Mesleki stajınızı bölerek yapmışsanız, yapmak istediğiniz staj devam stajı niteliğinde olacağı için aynı firmada yapabilirsiniz ve aynı mühendisin imzası olabilir. Fakat Genel ve Mesleki stajlarınızı aynı departmanda yapamazsınız ve aynı mühendise imzalatamazsınız