Ana içeriğe atla

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVLARI BİLGİLERİ HK.

YTÜ FBE Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVLARI BİLGİLERİ

-LÜ Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayın genel başarı notu, ALES puanının %50’ si, Lisans AGNO’ sunun %10’u ve Giriş Sınavı notunun %40’ dikkate alınarak belirlenecektir. Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır.

YAZILI GİRİŞ SINAVI;

Elektrik Tesisleri Tezli Yüksek Lisans Programı için 02.02.2023 Perşembe günü saat 11:00

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Tezli Yüksek Lisans Programı için 02.02.2023 Perşembe günü saat 13:00

 

 

-LÜ Doktora programlarına başvuran adayın genel başarı notu, ALES puanının %50’ si, Yüksek Lisans AGNO’ sunun %10’u ve Giriş Sınavı notunun %40’ dikkate alınarak belirlenecektir. Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır.

YAZILI GİRİŞ SINAVI;

Elektrik Tesisleri Doktora Programı için 02.02.2023 Perşembe günü saat 11:00

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Doktora Programı için 02.02.2023 Perşembe günü saat 13:00

 

 

-LÜ Bütünleşik Doktora programlarına başvuran adayın genel başarı notu, ALES puanının %50’ si, Lisans AGNO’ sunun %10’u ve Giriş Sınavı notunun %40’ dikkate alınarak belirlenecektir. Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır.

YAZILI GİRİŞ SINAVI;

Elektrik Tesisleri Bütünleşik Doktora Programı için 02.02.2023 Perşembe günü saat 11:00

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Bütünleşik Doktora Programı için 02.02.2023 Perşembe günü saat 13:00

 

YAZILI SINAV BİLGİLERİ

 

  • Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Programları için; Elektrik Makinaları 1, Elektrik Makinaları 2, Güç Elektroniği 1, Güç Elektroniği 2 ve Elektrik Makinalarının Kontrolu derslerinden bilimsel sorulara verilecek cevaplara göre giriş sınavı notu belirlenecektir.

 

  • Elektrik Tesisleri Programları için; Devre Teorisi, Aydınlatma Tekniği, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji İletim Sistemleri ve Enerji Dağıtımı derslerinden bilimsel sorulara verilecek cevaplara göre giriş sınavı notu belirlenecektir.

Sınavda hesap makinesi gereklidir, unutmayınız !!!

Giriş sınavına (yazılı) katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Başarılar dileriz.

Giriş Sınavlarının Yapılacağı Yer:

Elektrik Mühendisliği Bölümü C Blok C-150-151-152 numaralı derslikler

 

 

 

DİĞER NOTLAR:

29.12.2021 tarihinde değişiklik yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca, Tezli yüksek lisans programlarını tamamlayan mezunlarımız, mezun oldukları dönemi takip eden ilk lisansüstü başvuru takviminde başvurmaları, başvuru yapacakları doktora programı için kontenjan açılmış olması ve doktora asgari şartlarını sağlamaları şartıyla doktora programlarına kontenjan dışı SINAVSIZ kayıtları yaptırabilirler.

29.12.2021 tarihinde değişiklik yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca, Üniversitemiz lisans programlarını ONUR, YÜKSEK ONUR, DERECE veya DERECEDEN DAHA YÜKSEK AGNO ile bitiren mezunlarımız tercih ettikleri bir BÜTÜNLEŞİK DOKTORA programına kontenjan açılmış olması ve bütünleşik doktora asgari şartlarını sağlamaları şartıyla kontenjan dışı SINAVSIZ kayıt yaptırabileceklerdir.

İlgili link:

https://fbe.yildiz.edu.tr/duyurular/1286/%C3%9Cniversitemiz-lisans-programlar%C4%B1n%C4%B1-onur--y%C3%BCksek-onur--derece-veya-%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BCl%C3%BCk-derecesinden-daha-y%C3%BCksek-AGNO-ile-bitiren-lisans%C3%BCst%C3%BC-programlar%C4%B1m%C4%B1za-kay%C4%B1t-yapt%C4%B1rmak-isteyen-adaylar%C4%B1m%C4%B1z-hakk%C4%B1nda