Ana içeriğe atla

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kapatılan Dersler Hk.

Elektrik Mühendisliği 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kapatılan Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Gr

ELM4840

Bilgisayar Destekli Devre Analizi

1

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen ders kontenjan yetersizliği sebebiyle kapatılmıştır.

Mazeretli Ders Ekle-Sil dilekçelerinin 03-07 Ekim tarihleri arasında Bölüm Başkanlığımıza öğrenci tarafından imzalı olarak verilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki belirtilen hususlar dışında dilekçeyle ders-ekle sil işlemi yapılmamaktadır.

  • Öğrencinin kendi döneminde alması gereken zorunlu dersi kontenjan yetersizliği sebebiyle alamaması durumlarında,
  • Üniversitemiz Senatosu’nun kararı gereğince; Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, çakışan derslerden birisinin online olması şartıyla,
  • Ders kayıt döneminde hastalık/ölüm gibi mazeretler durumunda bunu gösteren resmi bir belgeyi dilekçesine eklemesi şartıyla,
  • Kapatılan derslerin yerine öğrencinin ders seçememesi halinde,
  • Koop başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencilerimizin alması gereken fakat alamadıkları derslerle ilgili,

Dilekçelerini Bölüm Başkanlığımıza 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında vermesi gerekmektedir. Öğrencimizin talep ettiği grubun dolu olması halinde kontenjan olan gruba kaydı yapılacaktır.

 

Aşağıda belirtilen hususlardaki dilekçeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

* Aynı eğitim planı içerisinde grup, ders, vb. değişiklikler (bir mesleki dersi belirlenen gruptan farklı bir grupta almak, seçimlik bir havuzda seçilen ders yerine başka bir dersi almak, vb.) ile ilgili talepler kesinlikle kabul edilmemektedir.

*  Uzaktan eğitimle verilmeyen derslerde çakışma olması halinde dilekçeyle alamazlar.

* Yurtdışında olmak/internet erişiminin olmaması gibi mazeretler geçerli değildir.

*Ders programında yer alan servis derslerini (Fizik, Matematik, İngilizce, vs.) bölüm için açılmış grupların kontenjanının dolu olması sebebiyle farklı gruplardan alabilir. Ancak, sonrasında almış olduğu bu derslerin gruplarını değiştirilmesine izin verilmemektedir.

*Laboratuvarda işlenen dersler; lab kapasitesi sebebiyle dilekçeyle verilmemektedir.

-ELM2071(Gr 2-3-4),ELM2080(Gr 1-2),ELM4040,ELM4041(Gr 4-5),ELM4411(Gr  1-2),

ELM4421(Gr 1-2) Derslerde dilekçeyle ekleme işleme yapılamamaktadır.

* ELM4042 Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve ELM4622 Güç Elektroniği Lab.2 dersi sadece Koop başvurusu kabul edilen öğrencilere dilekçeyle verilecektir. Diğer öğrencilerin talepleri kabul edilmeyecektir.

 

Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi